Low Price Guarantee
We Take School POs
"...ta ziemia należy do..."
Contributor(s): Flóra, Gįbor (Author)

View larger image

ISBN: 6203046728     ISBN-13: 9786203046724
Publisher: Wydawnictwo Nasza Wiedza
OUR PRICE: $38.88  

Binding Type: Paperback
Language: Polish
Published: November 2020
Qty:
Additional Information
BISAC Categories:
- Social Science | Sociology - General
Physical Information: 0.23" H x 6" W x 9" L (0.33 lbs) 96 pages
 
Descriptions, Reviews, Etc.
Publisher Description:
Z historycznego punktu widzenia Transylwania, "kraj poza lasami", byla uważana za ojczyznę zarówno przez mieszkańców Rumunii, Węgier, jak i Niemiec. Obszar ten mial wyraźną ścieżkę rozwoju, która wytworzyla wlasne specyficzne środowisko kulturowe i tożsamośc. celem tej pracy jest analiza ksztaltowania się, rozwoju i interakcji węgierskich i rumuńskich ideologii narodowych w Siedmiogrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem roli ich regionalnych wymiarów i specyfiki. Oczekuje się, że badanie zasadniczych aspektów, które glęboko naznaczyly równolegly i często przeciwstawny rozwój obu ideologii narodowych - rumuńskiej i węgierskiej - może stanowic, poza jej naukowym znaczeniem, także krok w kierunku pojednania międzyetnicznego. Trwalą zmianę w naukowym podejściu do relacji międzyetnicznych w regionie można osiągnąc jedynie poprzez przeksztalcenie tradycyjnych koncepcji legitymizacji narodowej, które wyrażają rywalizację między dwoma rywalizującymi ideologiami narodowymi na rzecz podejścia skoncentrowanego na akceptacji pluralizmu tożsamości jako naturalnej cechy życia w transylwańskiej przestrzeni wielokulturowej.
 
Customer ReviewsSubmit your own review
 
To tell a friend about this book, you must Sign In First!