Low Price Guarantee
We Take School POs
Социализмът е мъртъв! Да k
Contributor(s): Bombov, Todor (Author)

View larger image

ISBN: 1946540935     ISBN-13: 9781946540935
Publisher: Strategic Book Publishing & Rights Agency, LL
OUR PRICE: $17.10  

Binding Type: Paperback
Language: Bulgarian
Published: May 2021
Qty:
Additional Information
BISAC Categories:
- Political Science | Political Ideologies - Communism, Post-communism & Socialism
- History | Russia & The Former Soviet Union
- Business & Economics | Economic History
Physical Information: 0.69" H x 5.98" W x 9.02" (1.00 lbs) 308 pages
 
Descriptions, Reviews, Etc.
Publisher Description:

Този труд е разделен на две автономни книги.

Първата книга, Държавата, представя една радикално нова политическа система на обществото, която е най-демократичната система изобщо възможна! Това е напълно ново общество, едно наистина гражданско общество, което иначе в капиталистическата система е само една утопия! В тази книга разглеждам принципите на научния социализъм, т.е. всички онези принципи на марксизма за държавата, които изграждат социализма като политическа система на равноправие и реална пряка демокрация.

Втората книга, Икономическа теория на социализма, е продължение и, доколкото знам, единствено продължение на най-великия труд на Маркс - Капиталът! Икономическата наука за социализма прави Марксовия социализъм вече напълно възможен. В тази книга разглеждам икономическите закони, които изграждат социализма като по-ефективна икономическа система от капитализма. Тези закони превръщат социализма в една автоматична икономика - нещо немислимо досега в 

 
Customer ReviewsSubmit your own review
 
To tell a friend about this book, you must Sign In First!